MENU

Algemene voorwaarden:

Acupunctuur valt in Nederland onder de complementaire geneeswijzen en is geen vervanging voor de Westerse reguliere geneeskunde. Het advies is om bij gezondheidsklachten altijd de huisarts op de hoogte te stellen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen:
Het annuleren van uw afspraak is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden voor 75% doorberekend.

Facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden.

Vergoeding:
Acupunctuur wordt vaak gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis- voorwaarden.

U dient zelf de gemaakte kosten bij de zorgverzekeraar in te dienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Klachtenregeling:
De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging Zhong. Vanuit Zhong is er voor de klachtenprocedure een samenwerking met de SCAG.

Zie de folder voor meer informatie over deze klachtenprocedure.

Ik probeer u uiteraard zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan verneem ik dit graag.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik ga uiterst zorgvuldig met deze persoonlijke en medische gegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Het is mogelijk dat we na overleg waarin ik uw expliciete toestemming heb verkregen, de gegevens uit uw dossier ook nog voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
- Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
- Voor communicatie via email.
(Voornaam, achternaam en mailadres) Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, worden uw gegevens in het dossier 20 jaar bewaard.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats.
De datum van de behandeling.
Factuurnummer.
De prestatiecode van de bij u betreffende behandelvorm. (Acupunctuur prestatiecode 24104)
De kosten van de behandeling.

Als u naar aanleiding van het privacy statement nog vragen en opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.